Client vs Agency: nẻo đường nào cho em?

Hôm nay đọc bài này của chị Ivy, có vài điểm chưa đồng tình – đặt cục gạch weekend viết tiếp.

 

(on writing)

Advertisements